சனி, ஜனவரி 07, 2012

பலாச்சுமை

கடலூர் மாவட்ட கண்ணீர்....
அறிவுமதி அண்ணன் எழுதியுள்ள
பலாச்சுமை கவிதை
ஜூனியர் விகடனில்